top of page

AI Fundamentals Training

Deze interactieve en praktijkgerichte training is ontworpen om medewerkers binnen de overheid een grondige introductie te bieden in de wereld van artificiële intelligentie (AI) en de veelzijdige toepassingen ervan. Deze AI-training is geschikt voor medewerkers met verschillende achtergronden en functies binnen de overheid die nog geen of weinig ervaring met AI hebben. Deelnemers zullen waardevolle ervaring opdoen op welke manier AI ingezet kan worden binnen de context van hun eigen werkzaamheden.

 

Verdeeld in drie kernmodules, zal de training deelnemers voorzien van de essentiële kennis van AI-basisprincipes en diepgaand overzicht bieden van specifieke AI-tools die hun werk efficiënter kunnen maken, Deelnemers zullen hands-on ervaring opdoen waarin ze de meest gebruikte AI-tools direct zullen toepassen op use cases die relevant zijn voor hun eigen werk.

De training is specifiek ontworpen met het oog op de unieke behoeften en uitdagingen van de overheidswerk, en biedt deelnemers niet alleen de nodige technische vaardigheden, maar ook inzicht in de ethische en beleidsmatige overwegingen die komen kijken bij het implementeren van AI-oplossingen. Met een sterke focus op praktische toepassing, biedt deze training de perfecte gelegenheid voor overheidsmedewerkers om de potentie van AI te verkennen en te leren hoe ze deze krachtige technologie kunnen inzetten.

Introductie in Artificiële Intelligentie

Tijdens deze module leggen we de fundamenten van AI uit, met speciale aandacht voor hoe deze technologieën in de publieke sector ingezet kunnen worden. Voordat we hands-on aan de slag gaan is het leerzaam voor de deelnemers om een goede introductie te krijgen in AI, zodat deelnemers de huidige en toekomstige ontwikkelingen in een beter perspectief kunnen plaatsen. We zullen de volgende punten behandelen tijdens deze module:

 • Begrip van AI en Machine Learning: Verkenning van verschillende typen AI-modellen, algoritmes, en hoe AI en machine learning werken.

 • Toepassingen van AI in de Publieke Sector: Bestuderen van specifieke use cases van AI binnen de (lokale) overheid.

 • Huidige ontwikkelingen: We zullen de huidige ontwikkelingen bespreken en duiden, zodat de deelnemers een goed beeld krijgen van waar we op dit moment staan in de AI revolutie en waar we naar toe gaan.

 • Ethiek en Privacy: Discussie over de implicaties van AI op privacywetgeving, bias in algoritmes, en ethische besluitvorming.

 • AI-beleid en Regelgeving: Overzicht van bestaande en aankomende regelgevingen die de implementatie van AI in de publieke sector beïnvloeden.

2

Praktische Toepassingen van AI-tools

Deze module duikt dieper in hoe specifieke AI-tools ingezet kunnen worden om de efficiëntie en effectiviteit van de werkzaamheden van de deelnemers te verbeteren. We bespreken hoe u tools zoals ChatGPT, Microsoft Copilot, en DALL-E 3 effectief kan inzetten. We zullen laten zien op welke manier deze tools kunnen ondersteunen in veel voorkomende taken, zoals het opstellen en schrijven van brieven, het samenvatten van grote hoeveelheden teksten of het opdoen van nieuwe ideeën. De volgende AI tools zullen uitvoerig aan bod komen:

 • ChatGPT: Een grondige verkenning van ChatGPT, een tool voor tekstgeneratie die kan worden gebruikt voor verschillen taken, zoals het opstellen van brieven en documenten of het herschrijven van teksten. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het samenvatten van bestaande documenten, en voor brainstormactiviteiten. Verder zijn er meerdere taken en use cases die ChatGPT kan bieden die we ook uitvoerig zullen bespreken.

 • Microsoft Copilot & Bing Chat (Assistentie- en Zoektools): Deze tools van Microsoft ondersteunen bij documentbeheer en het efficiënt doorzoeken van informatie. We zullen ook laten zien hoe deze tools kunnen helpen bij het verbeteren van kennisbeheer en administratieve processen.

 • Perplexity.ai: Perplexity.ai, een geavanceerde zoekmachine gebaseerd op Large Languade Models, kan overheidsmedewerkers helpen bij het vinden van specifieke broninformatie en referenties. Deze tool is bijzonder nuttig voor het samenstellen van beleidsdocumenten of het beantwoorden van complexe vragen, omdat het direct toegang biedt tot een breed scala aan gevalideerde informatiebronnen. Dit maakt het een onmisbaar hulpmiddel voor beleidsontwikkeling en onderzoek, waar snelle toegang tot accurate en up-to-date informatie essentieel is.

 • DALL-E 3 & Midjourney (Text-to-Image Generatie):  We laten creatieve toepassingen van deze tools zien, die tekst omzetten in afbeeldingen. We bespreken hoe je deze tools kan inzetten en wat de huidige voor- en nadelen zijn van deze tools.

 • Gemini: We zullen naast ChatGPT ook het taalmodel van Google behandelen en laten zien hoe dit taalmodel zich verhoudt ten opzichte van andere AI tools, zoals ChatGPT. We bespreken de voor-en nadelen van dit taalmodel ten opzichte van andere modellen en AI tools.

3

Hands-on projecten

Deze praktijkgerichte module stelt deelnemers in staat direct aan de slag te gaan met de AI-tools die in module 2 zijn geïntroduceerd. Door middel van interactieve sessies en gerichte oefeningen zullen deelnemers leren hoe ze deze AI-tools kunnen toepassen op relevante use cases binnen hun eigen werkzaamheden. Het doel is om een diepgaand begrip te ontwikkelen van hoe elke tool kan worden ingezet om dagelijkse taken te vereenvoudigen, processen te stroomlijnen en de algehele werkprestaties te verbeteren. Het hands-on gedeelte bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Toepassingsgerichte Oefeningen: Deelnemers krijgen de kans om met ChatGPT, Perplexity.ai, Gemini, Microsoft Copilot, Bing Chat, DALL-E 3, en Midjourney aan de slag te gaan door middel van praktijkvoorbeelden. Ze zullen leren hoe ze deze tools kunnen gebruiken voor het opstellen van documenten, het uitvoeren van gedetailleerd onderzoek, het genereren van creatieve content, en use cases die relevant en waardevol zijn binnen de context van hun eigen werkzaamheden.

 • Use Case Workshops: In groepen werken deelnemers aan specifieke use cases die aansluiten bij hun werk in de publieke sector. Dit kan variëren van het verbeteren van de burgerdienstverlening met ChatGPT, tot het ontwikkelen van beleidsvoorstellen met behulp van Gemini en Perplexity.ai, en het creëren van voorlichtingsmateriaal met DALL-E 3.

 • Feedback en Reflectie: De module wordt afgerond met een feedbacksessie, waar deelnemers hun ervaringen delen en reflecteren op hoe de geleerde technieken toegepast kunnen worden in hun werk. Dit omvat discussie over best practices, tips voor het oplossen van problemen, en manieren om de geleerde vaardigheden verder te ontwikkelen.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@smartaisolutions.nl. U kunt ons ook altijd even bellen op 050 234 0087.

bottom of page