top of page

AI Training voor raadsleden

Als raadslid speel je een cruciale rol in het nemen van beslissingen die de levens van inwoners beïnvloeden. Het begrijpen en effectief kunnen gebruiken van AI-tools kan helpen bij het verbeteren van besluitvormingsprocessen, het efficiënter beheren van informatie en het vinden van innovatieve oplossingen voor gemeentelijke uitdagingen.

Deze training biedt een gerichte en praktische benadering om raadsleden vertrouwd te maken met de toepassingen van AI-tools die direct relevant zijn voor hun rol en werkzaamheden.

 

Deze training is ontworpen om raadsleden te ondersteunen bij het verkennen en benutten van de mogelijkheden die AI biedt binnen de context van hun eigen werk. Tijdens deze training zullen we dieper ingaan op verschillende AI-tools en -technieken die raadsleden kunnen gebruiken om hun werk te verbeteren, zoals het opstellen van beleidsdocumenten, communicatie met burgers en het efficient doorzoeken van grote hoeveelheden tekstuele data.

 

We zullen praktische voorbeelden en use cases bespreken die direct relevant zijn voor raadsleden en hen voorzien van de kennis en vaardigheden om AI op een effectieve en verantwoorde manier toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Introductie in AI en Machine Learning

Deze module biedt raadsleden een grondige introductie in AI en machine learning. We bespreken de fundamentele concepten, terminologie en benaderingen binnen AI. We zullen een overzicht geven van de gescheidenis van AI, zodat raadsleden in staat zijn om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in een beter perspectief te plaatsen. We verkennen ook de ethische en maatschappelijke overwegingen rondom AI-gebruik in de publieke sector, waaronder privacy, bias en verantwoordelijkheid. We zullen de volgende punten behandelen tijdens deze module:

  • Begrip van AI en Machine Learning: Verkenning van verschillende AI-modellen, algoritmes, en hoe machine learning werkt.

  • Toepassingen van AI in de Publieke Sector: Bestuderen van specifieke use cases van AI in overheidsdiensten, van administratie tot openbare veiligheid.

  • Huidige ontwikkelingen: We zullen de huidige ontwikkelingen bespreken en duiden, zodat de deelnemers een goed beeld krijgen van waar we op dit moment staan in de AI revolutie en waar we naar toe gaan.

  • Ethiek en Privacy: Discussie over de implicaties van AI op privacywetgeving, bias in algoritmes, en ethische besluitvorming.

  • AI-beleid en Regelgeving: Overzicht van bestaande en aankomende regelgevingen die de implementatie van AI in de publieke sector beïnvloeden.

2

Toepassingen van AI-tools voor raadsleden

Deze module is gericht op het praktische gebruik van AI-tools in het dagelijkse werk van raadsleden. We laten zien hoe AI-tools kunnen worden ingezet om voor verschillende use cases, zoals het opstellen van documenten en het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Raadsleden krijgen demonstraties en voorbeelden van het gebruik van tools zoals:

  • ChatGPT: Raadsleden leren hoe ze ChatGPT kunnen gebruiken voor automatische samenvattingen van documenten, herschrijven van teksten en het genereren van ideeën. We bespreken specifieke use cases waarbij ChatGPT raadsleden kan ondersteunen bij het opstellen van beleidsdocumenten, het communiceren met burgers en het brainstormen over oplossingen voor gemeentelijke vraagstukken.

  • Microsoft Copilot & Bing Chat: Raadsleden verkennen hoe ze deze tools kunnen gebruiken voor efficiënt documentbeheer, informatiezoeken en kennisbeheer. We laten zien hoe deze tools kunnen helpen bij het vinden van relevante informatiebronnen, het organiseren van documenten en het snel opzoeken van benodigde informatie.

  • Perplexity.ai: We laten raadsleden zien hoe ze Perplexity.ai kunnen gebruiken voor het vinden van specifieke broninformatie en referenties, waardoor ze snel toegang krijgen tot betrouwbare informatiebronnen voor beleidsontwikkeling en besluitvorming. We bespreken praktische scenario's waarbij Perplexity.ai raadsleden kan ondersteunen bij het onderzoeken van complexe vraagstukken en het vinden van relevante gegevens.

3

Hands-on Ervaring met AI-tools

In deze praktische module krijgen raadsleden de kans om zelf aan de slag te gaan met de geleerde AI-tools. Onder begeleiding zullen ze experimenteren met ChatGPT, Microsoft Copilot, Bing Chat en Perplexity.ai, waarbij ze hun eigen use cases ontwikkelen en praktische ervaring opdoen met het integreren van AI in hun eigen werkzaamheden. Door middel van interactieve sessies en praktische oefeningen zullen raadsleden vertrouwd raken met het gebruik van AI-tools en de voordelen ervan ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@smartaisolutions.nl. U kunt ons ook altijd even bellen op 050 234 0087.

bottom of page