top of page

AI Cloud Training

De AI Cloud Training is ontworpen voor functioneel beheerders en IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en onderhouden van AI-services en infrastructuur op het Azure-cloudplatform. Maar het kan ook relevant zijn voor informatieadviseurs, BI-professionals en data analisten die diepgaande inzichten willen verkrijgen in de AI-cloudservices die Azure aanbiedt, met een focus op praktische toepassingen, implementatie en beheer.

Deze training biedt deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te begrijpen welke AI-services van Azure het meest toepasbaar zijn voor verschillende use cases en op welke manier je succesvol AI-services en -infrastructuur kan implementeren en beheren op het Azure-cloudplatform. Met een focus op praktische implementatie en beheer, zijn deelnemers klaar om effectief gebruik te maken van Azure AI-services om waarde toe te voegen aan hun organisaties.

Overzicht van Azure AI-services

Deze module geeft een gedetailleerd overzicht van de geavanceerde AI-services beschikbaar op Azure, met een nadruk op hun mogelijkheden en praktische toepassingen. De focus zal liggen op het begrijpen van de unieke kenmerken van elke service en hoe deze kunnen worden ingezet. De volgende AI-services zullen uitvoerig behandeld worden, zodat de deelnemers een goed overzicht krijgen van alle AI services die Azure biedt:

 • Azure Machine Learning: Deelnemers zullen leren over het bouwen, trainen en implementeren van machine learning-modellen via Azure Machine Learning, en hoe deze service kan bijdragen aan het versnellen van AI-innovatie van de cloud tot aan de edge.

 • Azure AI Studio: Verkenning van Azure AI Studio als een platform voor het ontwikkelen van generatieve AI-oplossingen en custom AI-co-pilots. We zullen demonstraties geven van het gebruik ervan voor het ontwikkelen van AI-modellen en applicaties.

 • Azure AI Search: Bespreking van hoe Azure AI Search op kan worden ingezet voor het ontwikkelen van zoekoplossingen binnen apps of zoekoplossingen, en hoe het kan helpen bij semantisch doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden tekst.

 • Azure OpenAI Service: Introductie van de Azure OpenAI Service en hoe je deze geavanceerde taalmodellen toepast in een breed scala aan use-cases. We zullen bespreken welk model je het beste kan inzetten voor bepaalde use cases, en wat de voor-en nadelen zijn van de modellen die je kan deployen via de OpenAI Service op Azure.

 • Azure AI Speech: Overzicht van Azure AI Speech-services voor tekst-naar-spraak, spraak-naar-tekst en spraakvertaling, en hoe deze kunnen bijdragen aan het verbeteren van toegankelijkheid en communicatie.

 • Azure AI Language: Deelnemers zullen leren hoe ze natuurlijke taalverwerkingscapaciteiten kunnen toevoegen aan hun applicaties door middel van een enkele API-oproep, met inbegrip van tekstanalyse en taalbegrip.

 • Azure AI Translator: Verkenning van Azure AI Translator voor machinevertalingen via een eenvoudige REST API-oproep, waarmee directe vertaling mogelijk wordt gemaakt voor diverse toepassingen.

 • Azure AI Document Intelligence: Demonstratie van hoe informatie uit documenten sneller kan worden geëxtraheerd en verwerkt met Azure AI Document Intelligence, wat data-extractieprocessen kan versnellen.

 • Azure AI Vision: We bespreken hoe je Azure AI Vision kan inzetten voor het verkrijgen van inzichten uit beeld- en videocontent met AI, inclusief objectdetectie en visuele zoekopdrachten.

 • Microsoft Copilot for Security: Introductie van Microsoft Copilot for Security, een generatieve AI-gedreven assistent die helpt om AI-workloads en infrastructuur te beveiligen op snelheid en schaal.

2

Implementatie van Azure AI-services

In deze module leren deelnemers hoe ze Azure AI-services kunnen deployen, implementeren en integreren in bestaande workflows en applicaties. De volgende punten zullen uitvoerig behandelt worden:

 • Architectuur en Ontwerp: Diepgaande verkenning van de architectuurprincipes voor het implementeren van Azure AI-services in de cloudomgeving. Dit omvat onder andere de keuze van de juiste services, architecturale patronen voor schaalbaarheid en consistency, en best practices voor het ontwerp van AI-workloads.

 • Implementatie van Azure Machine Learning: Gedetailleerde instructies voor het opzetten van Azure Machine Learning, inclusief het configureren van experimenten, trainen van modellen en implementeren van voorspellende services. We zullen dieper ingaan op geavanceerde concepten zoals het fine-tunen van hyperparameters, het gebruik van accelerators zoals GPU's, en het inzetten van modellen door middel van online endpoints.

 • Azure AI Studio: Uitgebreide demonstratie van Azure AI Studio als een uitgebreid platform voor het ontwikkelen, trainen en implementeren van generatieve AI-modellen. We zullen specifiek ingaan op het hosten van aangepaste co-pilot modellen en generatieve AI-oplossingen binnen Azure AI Studio, inclusief het beheer van infrastructuur en resources voor optimale prestaties.

 • OpenAI GPT Modellen: We zullen uitgebreid bespreken hoe je   OpenAI GPT-modellen op Azure kan deployen en kan gebruiken. We zullen ingaan op de specifieke details, zoals rate limit, de verschillende model versies en de eigenschappen van deze modellen.

 • Azure AI Search: Diepgaande analyse van Azure AI Search voor het ontwikkelen van geavanceerde zoekoplossingen binnen applicaties. We zullen bespreken hoe Azure AI Search kan worden gebruikt voor functies zoals automatische suggesties, semantisch zoeken en tekstextractie, met een focus op het verbeteren van de gebruikerservaring en het ontdekken van waardevolle inzichten in grote datasets.

3

Beheer en Onderhoud van Azure AI-infrastructuren

Deze module richt zich op het beheer en onderhoud van Azure AI-infrastructuren, inclusief het monitoren van prestaties, het oplossen van problemen en het implementeren van beveiligingsmaatregelen. De volgende onderdelen zullen uitvoerig behandelt worden:

 • Prestatiemonitoring en Optimalisatie: Technieken voor het monitoren van de prestaties van Azure AI-services en het identificeren van mogelijkheden voor optimalisatie. Inclusief het gebruik van Azure Monitor en andere monitoringtools.

 • Probleemoplossing en Debugging: Methoden voor het identificeren en oplossen van problemen met Azure AI-services, waaronder foutopsporing, logging en het gebruik van diagnosehulpmiddelen.

 • Beveiliging en Compliance: Beveiligingsmaatregelen en best practices voor het beschermen van AI-workloads en data op Azure. Bespreking van nalevingsvereisten en het implementeren van beveiligingsmaatregelen zoals encryptie, toegangscontrole en gegevensbescherming.

 • Toegangsbeheer en Identiteits- en toegangsbeheer (IAM): Uitgebreide bespreking van toegangsbeheer en IAM voor Azure AI-services. We zullen behandelen hoe IAM-principes kunnen worden toegepast om de toegang tot AI-services te beheren, inclusief het toewijzen van rollen, het beheren van toegangsbeleid en het implementeren van best practices voor beveiliging. Daarnaast zullen we ingaan op hoe toegangsbeheer kan worden geïntegreerd met bestaande tenants en identiteitsproviders binnen Azure Active Directory voor naadloze authenticatie en autorisatie.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@smartaisolutions.nl. U kunt ons ook altijd even bellen op 050 234 0087.

bottom of page