top of page

AI Ethiek Training

Onze AI Ethiek Training is specifiek gericht op medewerkers die werken binnen de overheid of semi-overheid. Deze training is ontworpen om een diepgaand begrip te bieden van de ethische implicaties van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning binnen de context van overheidsorganisaties. In deze training zullen we de fundamentele ethische kwesties verkennen die gepaard gaan met het gebruik van AI in de publieke sector, evenals praktische benaderingen voor het identificeren, analyseren en aanpakken van deze kwesties. We zullen ons richten op het bevorderen van verantwoorde en ethische AI-praktijken binnen overheidsorganisaties, met als doel technologische innovatie te stimuleren die de belangen van alle betrokkenen dient en bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap.

Ethiek in AI: Fundamenten en Praktijken

Deze module biedt een grondige verkenning van de ethische dimensies van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, met specifieke aandacht voor hoe deze technologieën de publieke sector, zoals gemeentelijke organisaties, beïnvloeden. We zullen de fundamenten van AI-ethiek verkennen, evenals praktische benaderingen voor het identificeren, evalueren en adresseren van ethische kwesties in AI-toepassingen binnen de context van gemeentelijke dienstverlening. De volgende punten worden uitvoerig besproken:

 • Introductie tot AI-ethiek: Een overzicht van ethische kwesties en uitdagingen in de context van AI en machine learning.

 • IAMA (Impact Assessment voor Mensenrechten en Algortimes): Verkenning van de IAMA als een belangrijk instrument voor het identificeren en evalueren van de potentiële impact en ethische kwesties van AI-toepassingen op de samenleving, inclusief de mensenrechten.

 • Ethische Richtlijnen en Frameworks: Bespreking van verschillende ethische richtlijnen en frameworks die gemeenten kunnen helpen bij het ontwikkelen van ethisch verantwoorde AI-strategieën en -beleid.

2

Analyse van AI-besluitvorming

Deze module richt zich op de complexiteit van AI-besluitvorming en biedt deelnemers een diepgaand begrip van hoe AI-modellen beslissingen nemen en welke ethische implicaties hiermee gepaard gaan. We zullen verschillende methoden verkennen voor het analyseren van AI-besluitvorming, met een focus op het identificeren van bias, het bevorderen van transparantie en het waarborgen van eerlijke resultaten binnen AI-toepassingen. De volgende punten zullen we uitgebreid behandelen tijdens deze module:

 • Methoden voor Analyse van AI-besluitvorming: Inleiding tot verschillende methoden voor het analyseren van beslissingen van AI-modellen, waaronder Shapley Values, LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) en andere methodes.

 • Transparantie en Interpretatie: Het belang van transparantie en interpretatie van AI-modellen voor het begrijpen van hun besluitvormingsprocessen en mogelijke implicaties.

 • Bias en Fairness: Identificatie en mitigatie van bias en onrechtvaardigheid in AI-modellen, met aandacht voor de specifieke uitdagingen en gevolgen voor  dienstverlening en beleid.

 • Case Studies: Analyse van echte casestudies waarbij AI-besluitvorming een rol speelde, met een focus op lessen die kunnen worden geleerd en best practices voor het verbeteren van ethische praktijken.

3

Implementatie van Ethische AI

In deze module zullen we ons richten op het implementeren van ethische AI-praktijken binnen gemeentelijke omgevingen. We zullen bespreken hoe ethische principes kunnen worden geïntegreerd in AI-ontwerp, betrokkenheid van belanghebbenden, continue monitoring en evaluatie, en het vaststellen van best practices en richtlijnen voor ethische AI-implementatie in de gemeente. Deze module biedt praktische inzichten en strategieën voor het bevorderen van ethische AI binnen gemeentelijke organisaties en het waarborgen van verantwoorde technologische innovatie. De volgende onderdelen zullen we behandelen tijdens deze module:

 • Ethiek by Design: Principes en praktijken voor het ontwerpen van ethische AI-systemen en -toepassingen, met nadruk op de rol van gemeenten bij het waarborgen van ethische verantwoordelijkheid en naleving.

 • Stakeholder Engagement: Het belang van betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwikkelen en implementeren van ethische AI-initiatieven, inclusief burgers, gemeentelijke werknemers en maatschappelijke organisaties.

 • Continue Monitoring en Evaluatie: Methoden voor continue monitoring en evaluatie van AI-toepassingen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ethische normen en doelstellingen op lange termijn.

 • Best Practices en Richtlijnen: Overzicht van best practices en richtlijnen voor ethische AI-implementatie in gemeentelijke omgevingen, met praktische tips en advies voor effectieve uitvoering.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@smartaisolutions.nl. U kunt ons ook altijd even bellen op 050 234 0087.

bottom of page